Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 3435, quý khách nhập vào *3435
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 3435, nhập vào 098*3435

Sim Năm Sinh 2000

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0703.27.1100 840.000 21 Đặt mua
2 Mobifone 0703.221.000 840.000 15 Đặt mua
3 Mobifone 079.222.1100 2.900.000 24 Đặt mua
4 Mobifone 079.444.2000 2.250.000 30 Đặt mua
5 Mobifone 0773.021.000 770.000 20 Đặt mua
6 Mobifone 0786.282.000 1.680.000 33 Đặt mua
7 Mobifone 0764.08.08.00 1.100.000 33 Đặt mua
8 Mobifone 0798.100.800 4.000.000 33 Đặt mua
9 Vinaphone 0836.25.04.00 770.000 28 Đặt mua
10 Mobifone 0798.100.300 4.000.000 28 Đặt mua
11 Vinaphone 0888.15.04.00 840.000 34 Đặt mua
12 Mobifone 0798.93.2000 2.050.000 38 Đặt mua
13 Vinaphone 0853.121.000 910.000 20 Đặt mua
14 Vinaphone 0824.141.000 910.000 20 Đặt mua
15 Mobifone 0797.59.2000 1.680.000 39 Đặt mua
16 Mobifone 0707.86.2000 3.300.000 30 Đặt mua
17 Vinaphone 0835.200.900 4.000.000 27 Đặt mua
18 Viettel 0984.05.11.00 1.330.000 28 Đặt mua
19 Mobifone 0777.061.000 2.050.000 28 Đặt mua
20 Mobifone 0786.70.2000 1.680.000 30 Đặt mua
21 Mobifone 0777.100.600 7.000.000 28 Đặt mua
22 Mobifone 0708.76.2000 2.050.000 30 Đặt mua
23 Vinaphone 0947.05.11.00 1.250.000 27 Đặt mua
24 Mobifone 0707.81.2000 3.300.000 25 Đặt mua
25 Viettel 0384.02.02.00 980.000 19 Đặt mua
26 Vinaphone 0843.24.03.00 770.000 24 Đặt mua
27 Mobifone 0797.002.000 2.050.000 25 Đặt mua
28 Vinaphone 0858.100.600 5.000.000 28 Đặt mua
29 Vinaphone 0813.24.01.00 770.000 19 Đặt mua
30 Mobifone 0931.161.000 2.600.000 21 Đặt mua
31 Mobifone 0786.28.11.00 910.000 33 Đặt mua
32 Mobifone 0764.61.2000 1.680.000 26 Đặt mua
33 Viettel 0974.09.11.00 1.250.000 31 Đặt mua
34 Mobifone 0774.71.2000 1.680.000 28 Đặt mua
35 Mobifone 0798.35.2000 1.680.000 34 Đặt mua
36 Vinaphone 0911.21.07.00 1.180.000 21 Đặt mua
37 Mobifone 0937.22.11.00 10.000.000 25 Đặt mua
38 Viettel 0973.06.03.00 1.100.000 28 Đặt mua
39 Vinaphone 0828.14.01.00 910.000 24 Đặt mua
40 Vinaphone 0942.09.08.00 1.250.000 32 Đặt mua
41 Mobifone 0769.61.2000 1.680.000 31 Đặt mua
42 Vinaphone 0943.09.08.00 1.250.000 33 Đặt mua
43 Mobifone 0764.271.000 770.000 27 Đặt mua
44 Vinaphone 0944.23.11.00 1.250.000 24 Đặt mua
45 Viettel 0972.06.03.00 1.100.000 27 Đặt mua
46 Mobifone 0777.05.05.00 1.100.000 31 Đặt mua
47 Mobifone 0703.66.2000 1.680.000 24 Đặt mua
48 Mobifone 0797.552.000 1.100.000 35 Đặt mua
49 Mobifone 0764.09.09.00 1.100.000 35 Đặt mua
50 Mobifone 0786.100.200 4.000.000 24 Đặt mua
51 Mobifone 0938.271.000 1.180.000 30 Đặt mua
52 Viettel 0364.87.2000 1.680.000 30 Đặt mua
53 Mobifone 0767.100.500 4.000.000 26 Đặt mua
54 Mobifone 0764.88.2000 1.680.000 35 Đặt mua
55 Mobifone 0786.100.600 5.000.000 28 Đặt mua
56 Mobifone 0764.1111.00 4.500.000 21 Đặt mua
57 Mobifone 0767.100.400 3.300.000 25 Đặt mua
58 Vinaphone 0858.100.400 3.300.000 26 Đặt mua
59 Mobifone 0792.202.000 1.680.000 22 Đặt mua
60 Mobifone 0785.96.2000 1.680.000 37 Đặt mua
DMCA.com Protection Status